Android ADB Path Ayarı (MacOs)

Linux shell scripting ve konsola çok uzak olmasam da windows/linux farklılıklarından dolayı bir türlü path değerini doğru export edemem. Buraya yazarak bundan sonraki kurulumlarda daha hızlı bir erişimi hedefliyorum:)

nano .bash_profile
komutu ile dosyasını açıyoruz.

export PATH=$PATH:/Users/onuratci/Documents/DeveloperTools/android-sdk-macosx/platform-tools/

yazarak  .bash_profile dosyamızı kaydediyoruz.
Terminali kapatıp yeniden açtığınızda  adb komutu hazır olacaktır.
Written on June 18, 2015