Centos/Redhat İşletim Sistemi Limitlerinin Yükseltilmesi

İşletim sisteminde Oracle Veritabanı ya da Java Application Server gibi işletim sistemi açısından üst seviye fakat yoğun sistem kaynağı kullanabilecek uygulamaları kullanırken bir süre sonra yük arttığında açık dosya işaretçisi kalmadığı için hata oluşması gibi işletim sistemi seviyesinde kısıtlar ortaya çıkabilir. Bu limitleri yükseltmek ve bazı değerleri optimum seviyeye çekmek için aşağıdaki parametreleri ilgili dosyalara ekleyebiliriz.

/etc/security/limits.conf dosyasında dosya sonuna eklenecek parametreler:

* hard nofile 781610
* soft nofile 781610
* soft nproc 781610
* hard nproc 781610

/etc/sysctl.conf dosyası sonuna eklenecek parametreler:

# increase TCP max buffer size setable using setsockopt()
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 2500
# increase Linux autotuning TCP buffer limits
# min, default, and max number of bytes to use
net.ipv4.tcp_rmem = 8192 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 8192 65536 16777216
# don't cache ssthresh from previous connection
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
fs.file-max = 781610


Written on April 10, 2014