Cordova IOS7 Status Bar UI İçin Bir Düzeltme

Cordova ile uygulamalarda ios 7 sonrasında oluşan status barın uygulama arayüzünü override etmesi sorunu ile ilgili olarak bulduğum en iyi çözüm şu şekilde:

-MainViewController.m dosyasında ViewDidLoad metodunda [super viewDidLoad]; satırı sonrasına eklenebilir:


NSArray *vComp = [[UIDevice currentDevice].systemVersion componentsSeparatedByString:@"."];
if ([[vComp objectAtIndex:0] intValue] >= 7) {
// iOS 7 or above
CGRect oldBounds = [self.view bounds];
CGRect newViewBounds = CGRectMake( 0, -10, oldBounds.size.width, oldBounds.size.height-20 );
CGRect newWebViewBounds = CGRectMake( 0, -20, oldBounds.size.width, oldBounds.size.height-40 );

[self.view setBounds:newViewBounds];
[self.webView setBounds:newWebViewBounds];
}Ek bilgi: Status bar görüntülenmesin isteniyorsa şu şekilde bir çözüm ile tamamen full screen bir uygulama tasarımına gidilebilir.
http://stackoverflow.com/a/20152984

Written on October 17, 2013