Dosya Sistemindeki Büyük Boyutlu Dosya ve Dizinleri Bulma

Bazen sunucuda dolan diskin hangi klasörde varolan verilerden kaynaklandığını bulmak için kullanılabilecek bir script:
(Scriptteki / kök dizinden itibaren sıralama yapılacağını belirtmektedir. Sadece belirli bir klasörde aramak için /var gibi bir alt dizin verilebilir. 20 parametresi gösterilecek adedi belirler.)

#du -a / | sort -n -r | head -n 20Çıktısı:

1576888 /var
1533160 /var/lib
1487384 /var/lib/mysql
534532  /var/lib/mysql/ibdata1
518304  /var/lib/mysql/keptest02.err
254000  /var/lib/mysql/mysql-bin.000006
63376   /var/lib/mysql/mysql-bin.000017
61240   /var/lib/mysql/mysql-bin.000015
38292   /var/cache
37616   /var/lib/rpm
37392   /var/cache/yum
37388   /var/cache/yum/i386
37384   /var/cache/yum/i386/6
33476   /var/lib/mysql/mysql-bin.000016
30092   /var/lib/rpm/Packages
19896   /var/cache/yum/i386/6/updates
Written on October 24, 2013