Postgresql Sequence Tanımlayarak AutoIncrement alanlar oluşturmak

Postgresql ile otomatik artan alanlar oluşturmak için serial veritipi kullanılacağı gibi klasik yöntem olarak sequence tanımlanır. create sequence seq_news_source_url start 120; gibi bir tanımla 120den başlayarak artacak bir sequence eklemiş olduk.
Insert statementlarınızda bu alan için zaten autoincrement diye bir değer belirtmemişseniz veya Mysql migration sonucunda buraya gelmişseniz tablodaki bu alan için default deger set edebilirsiniz. alter column user_id smallint NOT NULL DEFAULT nextval('seq_news_source_url')
Written on April 23, 2016