Switch Case Farklı Kullanımları

char c = 'c';

switch (c) {
case 'a':
System.out.println("a");
default:
System.out.println("default");
case 'c':
System.out.println("c");
}

int i = 4;

switch (i) {
default:
System.out.println("default");
case 5:
System.out.println(5);
case 3:
System.out.println(3);
}
 
gibi bir kullanımda default case için ortada ya da en üstte bir kullanım mümkün olduğu gibi davranış olarak da ilk switch statementinde ekran çıktısı:
"c"
olurken ikinci statement için ekran çıktısı:
"default
5
3"
olacaktır.  Ayrıca case ve default labellarının break ile bitmemesinden dolayı ilk eşleşen label sonrası tüm caselerin çalıştırıldığı da dikkat edilmesi gereken bir konu.
Written on June 18, 2015