Tek Satır Script İle Web Server

Bir satır kabuk scripti ile http server kullanmadan bir dosyayı http protokolü ile sunmanın yolu: kaynak

Netcat kullanarak:

while true; do { echo -e ’HTTP/1.1 200 OK\r\n’; cat index.html; } | nc -l 8080; done
Written on August 21, 2013