Uzak Sunucudaki Mysql Servisine SSH ile Güvenli Bağlantı

Sunucudaki mysql ya da farklı bir servise firewall üzerinden izin vermeden bağlanabilmek gerekebilir. Bu genellikle production ortamına bağlanılması gerektiğinde sadece ssh bağlantısı ile bağlanmanın güvenli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Yerel bilgisayardan sürekli bir ssh bağlantısı açılarak sunucunun 3306 portu yerel bilgisayarın 3306 ya da farklı bir portuna bağlanabilir. Aşağıdaki ilk komut ile localde de 3306 portu ile çalışılmak istendiği varsayılmıştır. İkinci komut ise bilgisayarınızda zaten mysql kuruluysa farklı bir porttaymış gibi uzak sunucunun mysql sunucusuna bağlantı açmaya yarar.

ssh -L 127.0.0.1:3306:127.0.0.1:3306 user@example.com -N 
ssh -L 127.0.0.1:3307:127.0.0.1:3306 user@example.com -N 
user@example.com kısmının root@sunucuIP olarak değiştirilmesi yeterlidir.
Written on April 19, 2014